Dekan Mesajı

Sevgili öğrenciler,

Üniversitemizin ve fakültemizin vizyonu ve misyonu gereği kendisine koyduğu hedefler doğrultusunda dünyayı tanıyan farklı ülkeden öğrenciler ile birlikte eğitim gören, yaşam boyu eğitim bilinci kazanan, analiz yapan, sorgulayan, araştıran, öğrenen ve üreten insana ve doğaya saygılı bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu amaçla sizleri fakültemiz ailesine katılmaya davet ediyorum.

Sevgilerimle.

Prof. Dr. Akbar ABBASİ
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı